PODALJŠAN ROK ZA PREDSTAVITEV KANDIDATUR ZA MUZEJSKEGA VODNIKA

Glede na maloštevilne predstavljene kandidature in glede na oceno, da objavljeni razpis ni bil dovolj odmeven, je Inšitut za slovensko kulturo na svoji zadnji seji sklenil, da se rok za predstavitev prošenj podaljša do 26. avgusta. V času, ko bodo uradi Inštituta zaprti zaradi dopusta, je prošnje mogoče oddati v SMO med  16. in 18. uro. Vsi ostali pogoji ostajajo nespremenjeni.

razpis SMO