Gorenje Bardo 2000

Liesa 2001

Sverinaz 2002

Liesa 2003

Lombai 2004

Seuce 2005

Liesa 2006

Ocnebardo 2007

Peternel 2008

Velik Garmak 2009

Platac 2010

Razpuotje 2011

Seuce 2012

Vodopivec 2013

Dol. Bardo (Platac) 2014

Večer za Alda Klodiča (Liesa) 2015

Dolenje Bardo 2016

Peternel 2017

Ocnebardo 2018