Senjam beneške piesmi

K razvoju glasbe na Videmskem, nastanku glasbenih skupin pa tudi ohranitvi domačih narečij je nedvomno veliko prispeval Senjam beneške piesmi, pravi festival beneške glasbe, ki ga je pred že 45 leti začelo prirejati Kulturno društvo Rečan Aldo Klodič.
Besedilo pesmi mora še danes biti obvezno v slovenskem narečju, kar se tiče glasbe, pa ni posebnih določil. Glavni pobudniki Sejma je bil Aldo Clodig-Klodič (1945-2015), ki je postal do leta 2015 duša našega Sejma. Na prvim Sejmu je napisal, med drugim, besedilo za pesem Pustita nam rože, ki jo je žirija proglasila za najlepšo. Pustita nam rože po našim sadit je tudi naslov treh zbornikov, kjer so objavljene pesmi prvih 30 let Sejma (I-X; XI-XX; XXI-XXX).

ALLO SVILUPPO MUSICALE, ALLA NASCITA DI GRUPPI MUSICALI NONCHE’ ALLA CONSERVAZIONE E PROMULGAZIONE DEL DIALETTO SLOVENO DELLA PROVINCIA DI UDINE, HA SICURAMENTE  CONTRIBUITO IN MODO DECISIVO IL SENJAM BENEŠKE PIESMI (FESTIVAL DELLA CANZONE DELLE VALLI DEL NATISONE) CHE GIA’ DAL 1971 VIENE ORGANIZZATO DAL  CIRCOLO CULTURALE REČAN ALDO KLODIČ.

I TESTI DELLE CANZONI DEVONO, ANCORA OGGI, ESSERE INEDITI ED ESSERE SCRITTI IN DIALETTO SLOVENO.  PER QUANTO RIGUARDA LA SCELTA  MUSICALE NON CI SONO VINCOLI. PROMOTORE E ANIMA DEL FESTIVAL E’ STATO ALDO CLODIG-KLODIČ (1945-2015) CHE PER IL PRIMO SENJAM HA SCRITTO ANCHE IL TESTO DELLA CANZONE PUSTITA NAM ROŽE PO NAŠIM SADIT (LASCIATECI SEMINARE I FIORI A MODO NOSTRO). QUESTA CANZONE DIVENUTA UNA SORTA DI INNO,  E’ STATA GIUDICATA DALLA GIURIA COME MIGLIORE CANZONE E PORTA INOLTRE IL TITOLO DELLE TRE RACCOLTE IN CUI SONO PUBBLICATI I TESTI DI TUTTE LE CANZONI CHE HANNO PARTECIPATO AI PRIMI 30  FESTIVAL.

XXXIV. SENJAM BENEŠKE PIESMI, 6. 7. an 8 maja 2022

Naš ljubljeni Senjam beneške piesmi se je na koncu le varnu!

Smo bili ustavjeni od lieta 2020 zarad kovida, že konac lanskega lieta pa smo začel z dielam an sada smo tu s projektom, ki ga je zlo dobro ocenila Dežela Furlanija Julijska Krajina an nam je zanj dala tudi finančno podpuoro (po dež. zakonu  26/2007 člen 18, odst. 10).

Za premagat organizacijske težave an za varnost vsieh nas bo Senjam pod šotorom zad za cierkvijo takuo, ki se je zgodilo, kar so postrajal telovadnico. An zahvalmo se Občini Garmak, ki nam je tuole dovolila. Vzet na fit šotor, oder an vse drugo, kar je potriebno, sevieda je veliko finančno brieme za naše društvo. Zatuo se troštamo, de kar bo drug Senjam bomo vsi lahko nazaj v varni telovadnici.

Senjam nam parnaša lietos lepo novost: v petek 6. maja bojo protagonisti otroc an učenci dvojezične šuole, ki nam zapojejo venček piesmi od starih sejmu. Bo lepuo, veselo an ugrieje sarce ne samuo otrokam an njih družinam, ma tud vsiem nam, ki smo piel, pisal an rasli v tisti atmosferi.

V saboto an nediejo pa bomo poslušal 15 novih piesmi, ki nam jih zapojejeo an zagodejo stari znanci an novi parjatelji. Lepuo je tudi, de se nam za senjam parbližajo an furlanski glasbeniki, kar priča, de kulturno društvo Rečan dobro diela za jim parbližat slovienski jezik an kulturo, pa tudi de skarbi za medgeneracijski an medkulturni dialog.

Vse tuole pa se zgodi, ker je puno tistih, ki dielajo prostovoljno an šenkajo Sejmu puno, puno ur njih diela.

XXXIV. Senjam beneške piesmi:
1. mesto VELIKA MAGIJA (b., g. an pieli Pokriva Nočiva)
2. mesto ŽAREK (b. J. Skočir, D. Tomazetič, g. D. Tomazetič, piela Anja)
3. mesto PO STARI POTI (b. B. Tomasetig, g. an pieli Moodygoose)
Nagrada mladi: VELIKA MAGIJA
Nagrada Aldo Klodič: VELIKA MAGIJA
narljeuš besedilo: KLESIDRA (Claudia Salamant)
narljeuš glasba: ZAKI TLE (Le Malebolge)
2. mesto Žarek, piela Anja
otroc petek
3. mesto Po stari poti, pieli Moodygoose
narljeuš glasba, Zaki tle, Le Malebolge
nagrada Aldo Klodič, Velika magija
1. mesto Velika magija, pilei Pokriva nočiva
nagradi mladi, Velika magija
narljeuš besedilo Klesidra, Claudia Salamant
Program petak 6.5.2022 SBP mladi z nami

 

 1. LIEŠKA POLKA. piela Bianca
 2. OČALA: piele Maddalena, Samara, Aurora
 3. MAMA JE ŠLA NA MORJE: pieli Cristian, Giacomo
 4. ČE BI BIU: piel Luca, Dan
 5. TAN PAR STUDENCE: Mila
 6. ZA TE ZAHVALIT. pieu Samuele
 7. TATA, KUPI MI VIOLIN: piele Matilde, Emma
 8. NEDELJA: vsa vokalna skupina
 9. NOVI SVIET: Maddalena, Mila, Bianca
 10. NA MORE BIT: piele Melissa, Vesna
 11. HEJ NONO, HEJ: piela Giada
 12. ROSICA NEBA: vsa vokalna skupina

 

pri vsaki piesmi je piela refren vokalna skupina

Audio an Video vsieh Festivalu (SBP od 1975 napri)

Audio e Video di tutti i Festival-Senjam Beneške Piesmi dal 1975 ad oggi