Senjam beneške piesmi

K razvoju glasbe na Videmskem, nastanku glasbenih skupin pa tudi ohranitvi domačih narečij je nedvomno veliko prispeval Senjam beneške piesmi, pravi festival beneške glasbe, ki ga od lieta 1971 prireja Kulturno društvo Rečan.
Besedilo pesmi mora še danes biti obvezno v slovenskem narečju, kar se tiče glasbe, pa ni posebnih določil. Glavni pobudniki Sejma je bil Aldo Clodig-Klodič (1945-2015), ki je postal do leta 2015 duša našega Sejma. Na prvim Sejmu je napisal, med drugim, besedilo za pesem Pustita nam rože, ki jo je žirija proglasila za najlepšo. Pustita nam rože po našim sadit je tudi naslov treh zbornikov, kjer so objavljene pesmi prvih 30 let Sejma (I-X; XI-XX; XXI-XXX).

ALLO SVILUPPO MUSICALE, ALLA NASCITA DI GRUPPI MUSICALI NONCHE’ ALLA CONSERVAZIONE E PROMULGAZIONE DEL DIALETTO SLOVENO DELLA PROVINCIA DI UDINE, HA SICURAMENTE  CONTRIBUITO IN MODO DECISIVO IL SENJAM BENEŠKE PIESMI (FESTIVAL DELLA CANZONE DELLE VALLI DEL NATISONE) CHE GIA’ DAL 1971 VIENE ORGANIZZATO DAL  CIRCOLO CULTURALE REČAN ALDO KLODIČ.

I TESTI DELLE CANZONI DEVONO, ANCORA OGGI, ESSERE INEDITI ED ESSERE SCRITTI IN DIALETTO SLOVENO.  PER QUANTO RIGUARDA LA SCELTA  MUSICALE NON CI SONO VINCOLI. PROMOTORE E ANIMA DEL FESTIVAL E’ STATO ALDO CLODIG-KLODIČ (1945-2015) CHE PER IL PRIMO SENJAM HA SCRITTO ANCHE IL TESTO DELLA CANZONE PUSTITA NAM ROŽE PO NAŠIM SADIT (LASCIATECI SEMINARE I FIORI A MODO NOSTRO). QUESTA CANZONE DIVENUTA UNA SORTA DI INNO,  E’ STATA GIUDICATA DALLA GIURIA COME MIGLIORE CANZONE E PORTA INOLTRE IL TITOLO DELLE TRE RACCOLTE IN CUI SONO PUBBLICATI I TESTI DI TUTTE LE CANZONI CHE HANNO PARTECIPATO AI PRIMI 30  FESTIVAL.

XXXV. SENJAM BENEŠKE PIESMI, 17. 18. an 19. maja 2024
XXXV. Senjam beneške piesmi:
1. mesto: LAH (b. Mario Borgu’, Giordano Sdraulig; g. p. Simone Piva, g. Ostajki)
2. mesto: ZADNJA OŠTARIJA (b.g.p.g. Pokriva Nočiva)

3. mesto: KU PTIČ  (b. Jani Skočir; g. g. Ostajki; p. Anja)
Nagrada mladi: LAH
Nagrada Aldo Klodič:
MAI MAI PRIED (b. Stefania Rucli)
narljeuš besedilo: LE TISTA LUČ (b. Margherita Trusgnach)
narljeuš glasba: MI AN SAMUO MI (g. Raffaele Scognamiglio, Maria Fernanda Pardini)
FantaSenjam: EJ, SRCE (Goriva)
Program petak, 17.5.2024 SBP mladi z nami s piesmimi starih Sejmu:
 1. Rosica neba (1975) b.Valentin Birtig, g. Angela an Valentina Petricig
 2. Pri naši rieki (1972) b.g. Rinaldo Luszach
 3. Nina nana (1975) b. Aldo Klodič, g. Toninac Qualizza
 4. Štupienjo za štupienjo (1975) b. g. Kekko Bergnach
 5. Imejmo se radi (1977) b. Doric Predan, g. don Rino Markič
 6. Sonce sieje (1978) b.g. Luciano Chiabudini
 7. Si zaprla dne vrata (1980) b. Marina Cernetig, g. Angela Petricig
 8. Naša Celesta (1982) b.g. Luciano Chiabudini
 9. Te prosim, o muoj Buog (1982) b.g. Kekko Bergnach
 10. Samo sonce jo razume (1997) b. g. Cristina Bergnach an Mirko Sturma
 11. Beneški tango (1987) b.g. Guido Qualizza an Franco Cernotta
 12. Nam, nam na gre (1989) b. Aldo Klodič, g. Davide Klodič
 13. Beneška vičer (1997) b.g. Aldo Klodič
 14. Veselje (1998) b.g. Mirko Sturma
 15. Sila (1997) b. g. Giovannino Specogna
 16. Novo življenje, novo sanje (2002) b.g. Igor Černo

pri vsaki piesmi pieje refren Vokalna skupina dvojezične šuole P. Petričič ob spremljavi skupine BK

 

Audio an Video vsieh Festivalu (SBP od 1975 napri)

Audio e Video di tutti i Festival-Senjam Beneške Piesmi dal 1975 ad oggi