Senjam beneške piesmi

K razvoju glasbe na Videmskem, nastanku glasbenih skupin pa tudi ohranitvi domačih narečij je nedvomno veliko prispeval Senjam beneške piesmi, pravi festival beneške glasbe, ki ga je pred že 45 leti začelo prirejati Kulturno društvo Rečan Aldo Klodič.
Besedilo pesmi mora še danes biti obvezno v slovenskem narečju, kar se tiče glasbe, pa ni posebnih določil. Glavni pobudniki Sejma je bil Aldo Clodig-Klodič (1945-2015), ki je postal do leta 2015 duša našega Sejma. Na prvim Sejmu je napisal, med drugim, besedilo za pesem Pustita nam rože, ki jo je žirija proglasila za najlepšo. Pustita nam rože po našim sadit je tudi naslov treh zbornikov, kjer so objavljene pesmi prvih 30 let Sejma (I-X; XI-XX; XXI-XXX).

ALLO SVILUPPO MUSICALE, ALLA NASCITA DI GRUPPI MUSICALI NONCHE’ ALLA CONSERVAZIONE E PROMULGAZIONE DEL DIALETTO SLOVENO DELLA PROVINCIA DI UDINE, HA SICURAMENTE  CONTRIBUITO IN MODO DECISIVO IL SENJAM BENEŠKE PIESMI (FESTIVAL DELLA CANZONE DELLE VALLI DEL NATISONE) CHE GIA’ DAL 1971 VIENE ORGANIZZATO DAL  CIRCOLO CULTURALE REČAN ALDO KLODIČ.

I TESTI DELLE CANZONI DEVONO, ANCORA OGGI, ESSERE INEDITI ED ESSERE SCRITTI IN DIALETTO SLOVENO.  PER QUANTO RIGUARDA LA SCELTA  MUSICALE NON CI SONO VINCOLI. PROMOTORE E ANIMA DEL FESTIVAL E’ STATO ALDO CLODIG-KLODIČ (1945-2015) CHE PER IL PRIMO SENJAM HA SCRITTO ANCHE IL TESTO DELLA CANZONE PUSTITA NAM ROŽE PO NAŠIM SADIT (LASCIATECI SEMINARE I FIORI A MODO NOSTRO). QUESTA CANZONE DIVENUTA UNA SORTA DI INNO,  E’ STATA GIUDICATA DALLA GIURIA COME MIGLIORE CANZONE E PORTA INOLTRE IL TITOLO DELLE TRE RACCOLTE IN CUI SONO PUBBLICATI I TESTI DI TUTTE LE CANZONI CHE HANNO PARTECIPATO AI PRIMI 30  FESTIVAL.

XXXIII. SENJAM BENEŠKE PIESMI 2018
1. mesto  MI NI MAR/MENE J’MAR_ p.: 6kriva5_ b. an g.: KloDJ

2. mesto VASOVALCI_p.: DFajni Duo_ b. an g.: Eda Sok

3. mesto KA OSTANE?_ g..an p.: Franco Giordani_ b.: Margherita Trusgnach

Nagrada Mladi: KOLUO _ b. Amelia Boscutti_ g. an p.: Zmotjens 

Nagrada Aldo Klodič: KRIVAPETA _ b., g. an p. OSTAJKI

Narljeuš besedilo: ŠE KI JE_Andreina Trusgnach

Narljeuš glasba: TLE AN SADA_ Franko Reja

Audio an Video vsieh Festivalu (SBP od 1975 napri)

Audio e Video di tutti i Festival-Senjam Beneške Piesmi dal 1975 ad oggi

Menu