XXXIV. SENJAM BENEŠKE PIESMI 2022

XXXIV. Senjam beneške piesmi:

1. mesto VELIKA MAGIJA (b., g. an pieli Pokriva Nočiva)
2. mesto ŽAREK (b. J. Skočir, D. Tomazetič, g. D. Tomazetič, piela Anja)
3. mesto PO STARI POTI (b. B. Tomasetig, g. an pieli Moodygoose)

Nagrada mladi: VELIKA MAGIJA
Nagrada Aldo Klodič: VELIKA MAGIJA
narljeuš besedilo: KLESIDRA (Claudia Salamant)
narljeuš glasba: ZAKI TLE (Le Malebolge)
otroc petek
nagradi mladi, Velika magija
narljeuš besedilo Klesidra, Claudia Salamant
2. mesto Žarek, piela Anja
nagrada Aldo Klodič, Velika magija
1. mesto Velika magija, pilei Pokriva nočiva
narljeuš glasba, Zaki tle, Le Malebolge
3. mesto Po stari poti, pieli Moodygoose

SEZNAM STARIH PIESMI, KI SO PIELI OTROC V PETEK, 6. MAJA 2022

Senjam nam je parnesu liepo novost: v petek 6. maja so bli protagonisti otroc an učenci dvojezične šuole, ki so nam zapieli 12 piesmi od starih sejmu. Bluo je lepuo, veselo an je ugrielo sarce ne samuo otrokam an njih družinam, ma tud vsiem nam, ki smo piel, pisal an rasli v tisti atmosferi. Z nam je biu tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor!

  1. Tata, kupi mi violin (1977, b. g. Valentina Petricig, piela Anna an Kekko)
  1. Nedelja (1977, b. Marco Cernetig, g. Angela Petricig, pieli Tarbijski otroc)

NOVE PIESMI, KI SMO PREDSTAVILI 7. AN 8. MAJA 2022

V saboto an nediejo smo poslušal 15 novih piesmi, ki so nam zapiel an zagodli stari znanci an novi parjatelji. Lepuo je tudi, de se nam za senjam parbližajo an furlanski glasbeniki, kar priča, de kulturno društvo Rečan dobro diela za jim parbližat slovienski jezik an kulturo, pa tudi de skarbi za medgeneracijski an medkulturni dialog.