1994-001

1 Če b’biu _ Kekko

 

2 Vesel rojstni dan_ Luciano Chiabudini (Chiara,Elena an stari mački)

 

3 Pagonski rap_ Massimo Pagon (Vojko)

 

4 Kjer mačka leži_ Franco Cernotta an Guido Qualizza

 

5 Horoskop_ Davide Clodig/Klodič

 

6 S polja brez skarbi_ Chiara Causero (Raimondo an Chiara)

 

7 Čakam te_ Aldo Clodig/Klodič (Martina)

 

8 Piesam_ Michele Obit

 

9 Ku zaupane zvezde_ Luciano Feletig (Chiara)

 

10 Ženica_ Giovanni Gubana (Cristina)

 

11 Ničku spi_ Daniele Capra

 

12 Dejmo se roko_ Igor Cerno