PROJEKT "SENJAM BENEŠKE PIESMI"
LR 26/2007 ART 18

PROJEKT PREDVIDEVA ENO NOVO NAGRADO ALDO KLODIČ

K razvoju glasbe na Videmskem, nastanku glasbenih skupin pa tudi ohranitvi domačih narečij je nedvomno veliko prispeval Senjam beneške piesmi, pravi festival beneške glasbe, ki ga je pred že več kot 40 leti začelo prirejati Kulturno društvo Rečan.

Takrat so še zelo mladi člani društva iskali način, da bi še bolj utrdili rabo svojega narečja. Pomislili so, da je pesem najbolj privlačna govorica tudi za mlade ljudi. Tako so leta 1971 priredili prvi Praznik beneške piesmi, kot smo ga najprej imenovali.

Besedilo pesmi je moralo biti obvezno v narečju ali slovenščini, kar se tiče glasbe, pa ni bilo posebnih določil.

Tudi danes, Senjam beneške piesmi je festival s katerim si organizatorji želijo dati mladim možnost, da preko svoje ustvarjalnosti okrepijo znanje slovenskega narečja. Pa skrita želja je tudi, da se istočasno ustvari tudi pesmi, ki so nekako izraz okolja. Kaj to pomeni je zelo težko vprašanje.

Naše društvo smatra, da odgovor dobimo v način izražanja Alda Klodiča, ki je bil kot znano glavni pobudnik te prireditve. Kot avtor pesmi se je vedno skličeval na določene principe. Besedilo je moralo biti vsebinsko povezano z okoljem, v katerem živimo, z njegovimi težavami ali posebnostimi, z njegovo zgodovino in tako naprej. Tematike pa so lahko bile tudi tiste najbolj aktualne, čeprav vse gledane iz zornega kota človeka, ki živi te kraje in jih ima rad. Jezik je bil enostaven in direkten, a bogat z izrazi, ki dajejo narečju tisto neprimerljivo posebnost. Verzi pa so bili kratki in napisani v rimah, kot je navadno za ljudsko pesem. Na drugi strani je bila glasba melodična in spevna in gotovo intimne narave. Zato so bili akustični instrumenti najbolj primerni za njihovo izvedbo. In med temi je gotovo bil zvok harmonike tisti najbolj priljubljen, čeprav ni bil edini. Poleg tega je tudi ritem igral glavno vlogo: polke ali valčki so gotovo imeli najdaleč večjo prednost.

V zadnjih izvedbah Sejma beneške piesmi so organizatorji zabeležili velike napredke bodisi iz tehničnega vidika kot z vključevanjem novih mladih sil, medtem ko iz jezikovnega vidika, s posebnim poudarkom na narečje, se je nekaj zataknilo.

Zato se je društvo odločilo, da bi bilo dobro nadgraditi avtorje in pesmi, ki so nekako izraz tega, kar so Aldo Klodič in tudi drugi delali. Za prihodnjo izvedbo festivala bi želeli organizirati dodaten poseben večer namenjen tej zvrsti pesmi tudi z željo, da bi ne izgubili tisti del publike, ki ne mara preveč lahke in hrupne glasbe.

K navadnim dvanajstimi bi želeli snemati na cd še desetino bolj tradicionalnih pesmi in hkrati ustanoviti posebno “Nagrado Aldo Klodič”, ki naj bi podpirala pisanje novih komadov po zgoraj navedenih principih.

 

Capofila: Kd Rečan Aldo Klodič

Partner: ISK, Circolo di cultura Ivan Trinko, Associazione giovanile Beneške korenine, Associazione Liwstock, Associazione culturale Museo della gente Val Resia, ZSKD

intdef
backdef
back2

PROJEKT "PIHA ČEZ DOLINE"
LR 26/2007 ART 22 (prispevki za spodbujanje rezianščine in jezikovnih različic Nadiških in Terskih dolin ter Kanalske doline)

I dialetti e le tradizioni delle Valli del Natisone sono un tesoro che va valorizzato e, soprattutto, trasmesso alle nuove generazioni.

I metodi di comunicazione stanno cambiando come sta cambiando la società ed è necessario capire che cosa significa tradizione, quali sono le cose importanti da trasmettere, qual’è la nostra lingua di riferimento.

Il progetto che presentiamo si basa sulla cooperazione attiva tra generazioni. I nonni possono insegnare molto ai bambini con i canti, i  balli, le fiabe e con lavori artigianali. I bambini attraverso i canti, balli e giochi e con la loro energia possono trasmettere ai nonni i  ricordi della loro giovinezza.

I giovani possono poi unire e arricchire tutto questo con il valore aggiunto delle nuove tecnologie e dei moderni mezzi di comunicazione.

Il presente progetto prevede

1.Trasmissione della conoscenza intergenerazionale

  1. Ricordo del cantautore beneciano Kekko-Francesco Bergnach
  2. Spettacoli, laboratori ed eventi in diversi comuni delle Valli del Natisone
  3. Promozione, pubblicità e immagini grafiche innovative

Capofila: Circolo culturale Rečan Aldo Klodič

Partner: ISK, Associazione Srebrna kaplja, Associazione Robida, Polisportiva Tribil Sup., Associazione giovanile Beneške korenine, associazione DM+, Associazione Invito, Isituto con insegnamento bilingue Paolo Petricig, Comune di Stregna

delavnica kuhanja 2
cinema belvedere PLAKAT
c679e1ff-ccfb-4de1-9784-2b0a21aa134b
20220531_171636
20201030_162838
plakat srebrna kaplja1
kekko_platnica_1
SPOMIN NA KEKKA plakat
clanek2021

PROJEKT "SENJAM BENEŠKE PIESMI-MLADI Z NAMI"
LR 26/2007 ART 18

Il festival è stato presentato in tre serate, il 6, 7 e 8 maggio 2022

La prima serata, venerdì, è stata dedicata ai bambini. Il gruppo vocale era composto da 25 componenti della scuola bilingue di San Pietro al Natisone, accompagnati da gruppo musicale BK. Hanno presentato 12 cover, scelte tra le vecchie edizioni del festival. Prima di ogni esibizione, abbiamo proiettato gli audio dei canti originali e alcune foto e video dei cantanti storici. Anche qui è stato fatto un lavoro di ricerca perchè non tutti i testi erano tra le registrazioni già raccolte sul nostro sito. Questo accostamento  ha legato il passato al presente e, diversi bambini, hanno avuto modo di vedere e sentire cantare qualche genitore o parente che si era esibito una trentina di anni fa in uno scambio generazionale molto sentito. Di questa serata, che è stata replicata il 31 maggio a Cividale nel teatro Ristori, in occasione del Mittelteatro, resteranno due bei ricordi. Il primo è che  25 bambini hanno imparato e cantato 12 canzoni dialettali che non conoscevano e i più grandini potranno già partecipare al concorso del prossimo festival che si svolgerà tra due anni; il secondo motivo è la presenza al festival del Presidente della Repubblica Slovena Borut Pahor che ci ha onorato della sua presenza e  ha assistito a tutta la manifestazione di venerdi e portato il suo saluto e ringraziamento per il lavoro che il circolo Recan sta facendo da oltre 50 anni affinchè la lingua e la cultura slovena rimangano vive e tramandate alle nuove generazioni.

Sabato e domenica abbiamo ascoltato le 15 nuove canzoni dialettali in concorso, presentate da ben 12 diverse band, che coprivano sia per presenza che per varianti dialettali tutta la Benecia.

Le 15 nuove canzoni sono state registrare in studio, abbiamo realizzato un Cd e pubblicato una brochure con i testi.

Tutte le serate sono state videoriprese e pubblcate su canale youtube e sul nostro sito ww.recan.it.

Per le riprese, la grafica e la collaborazione per realizzare l’evento ci siamo avvalsi della collaborazione di giovani che hanno dato al tutto una visione molto nuova e innovativa.

Una replica importante in calendario avverrà  per il Dan emigranta che si svolge nel teatro Ristori a Cividale ogni 6 gennaio.

 

Capofila: circolo culturale Rečan Aldo Klodič

Partner: ISK, Circolo di cultura Ivan Trinko, Associazione giovanile Beneške korenine, Centro per le ricerche culturali, Istituto con insegnamento bilingue Paolo Petricig, Comune di Grimacco

nagrada Aldo Klodič, Velika magija
nagradi mladi, Velika magija
2. mesto Žarek, piela Anja
narljeuš glasba, Zaki tle, Le Malebolge
narljeuš besedilo Klesidra, Claudia Salamant
1. mesto Velika magija, pilei Pokriva nočiva
3. mesto Po stari poti, pieli Moodygoose
otroc petek
Cover
elenco3Masjpg
plakat sbp 2022
logo